Handelsbetingelser og abonnementbetingelser Happy Lifestyle1
Grethe Smedegaard

Handelsbetingelser for Grethe Smedegaard

Handelsbetingelser for abonnementløsninger

Handelsbetingelser B2B

Handelsbetingelser private
Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, forløb, produkter eller services fra Grethe Smedegaard.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Grethe Smedegaard, Thorslundvej 2B, 5000 Odense C. CVR nr. 42 83 30 89. Mail: info@happylifestyle.dk

Når du benytter siden www.happylifestyle.dk og de services, forløb, produkter og ydelser, der bliver udbudt derigennem, samtykker du automatisk til følgende:

Copyrightet indhold
Alt indhold (inkl. billeder) delt på grethesmedegaard.dk tilhører Grethe Smedegaard og er copyrightet, medmindre der er tale om indhold fra en tredjepart.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende online & fysiske forløb, Masterclasses, kurser samt sessioner, services og andre ydelser
1:1 forløb, online forløb, kurser, fysiske forløb, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding og køb af forløb, produkter, kurser, ydelser og aftale om opstart er endelige og kan ikke refunderes. Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse på forløbet / i samarbejdet og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke. Rate-betalingerne der ikke betales til tiden vil resultere i rykkere med renter. Betales disse ikke sendes sagen til inddrivelse i separat regi via inkasso, hvoraf de yderligere omkostninger afholdes af dig.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet i samarbejdsaftalen og aftalt ved hvert produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Grethe Smedegaard, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældende produkt inkl. de apps og værktøjer Grethe Smedegaard refererer til, inden du bekræfter aftale og køb.

Al handel og interageren med produkter, forløb og ydelser via Grethe Smedegaard og happylifestyle.dk sker på eget ansvar. Grethe Smedegaard kan ikke og giver ingen garantier for din evne til at opnå resultater, igennem Grethe Smedegaard´s strategier, metoder og undervisning.

Intet på denne side, nogen af Grethe Smedegaard´s websteder eller Grethe Smedegaard indhold er et løfte eller garanti for dine resultater (personligt og økonomisk). Ej heller gives der løfter eller garantier for dine resultater, når Grethe Smedegaard tilbyder forløb og produkter i samarbejde med andre.
Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater og ved dit køb af ydelser og produkter, har du accepteret, at Grethe Smedegaard (ej heller Grethe Smedegaard´s samarbejdspartnere) ikke holdes ansvarlig for dine beslutninger, handlinger eller resultater.

Rettigheder: Grethe Smedegaard – Happy Lifestyle, alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, ydelser samt online og fysiske forløb.

Ved køb af Grethe Smedegaard´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Grethe Smedegaard måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Grethe Smedegaard skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Grethe Smedegaard har handlet simpelt uagtsomt.

Kunder er til hver en tid altid 100% ansvarlige for, at opnå de resultater, de har modtaget Grethe Smedegaard´s undervisning i. Dette gælder online kurser/forløb, workshops samt 1:1 mentoring.

Fortrydelsesret
Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services samt 50% af projektopstart gældende:  1:1 forløb, online kurser & forløb, andre ydelser samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser
Grethe Smedegaard  har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Grethe Smedegaard forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Dette website ejes af Grethe Smedegaard – Happy Lifestyle, CVR: 41 88 12 08. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål
Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data
Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger
Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. fornavn og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder
Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte af dig via tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden / mine landing-pages eller andre steder på internettet.
 • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter og ydelser.
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
 • En af mine databehandlingssystemer (Lumant, Justwise, eller Mailerlite).

Behandlingsgrundlag
Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

 • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
 • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere
Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Zettle, Stripe, Pensopay og Easypractice til betaling af produkter og ydelser
 • Lumant, Terapeut Booking og mailerlite til håndtering af booking og køb af produkter og e-mailnyhedsbreve.
 • Mailerlite til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring
Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af mine produkter og ydelser vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail (afmelding sker nederst i mailen).

Jeg har ved sign-up bokse tydeliggjort, at når man giver mig sin emailadresse, skriver man sig samtidig op til mit nyhedsbrev. Man kan altid afmelde sig i bunden af alle mine nyhedsbreve.

Jeg opbevarer emailadresser i Mailerlite som overholder GDPR’s retningslinjer.

Cookies
En cookie er en lille tekst-fil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i mine cookies, og de kan ikke indeholde virus.

De bruges til data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til markedsføring via Facebook adds.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: happylifestyle.dk

Disse handelsbetingelser er revideret d 1.3.2022

Handelsbetingelser for Abonnementløsninger

 Happy Lifestyle
Thorslundsvej 2b

5000 Odense C
TLF: +4542833089
CVR: 41881208

Generelt

Happy Lifestyle stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://happylifestyle.dk/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Happy Lifestyle.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Happy Lifestyle og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Happy Lifestyle vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Happy Lifestyle.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Happy Lifestyle’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Happy Lifestyle samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Happy Lifestyle tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.
Såfremt du ikke betaler din månedlige ydelse vil du miste adgangen til kurset og alt materiale.

Tilpasninger og ændringer

Happy Lifestyle forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link
eller kontakte Happy Lifestyle via info@happylifestyle.dk

Betaling

 Happy Lifestyle modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, ViaBill.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Happy Lifestyle benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Happy Lifestyle’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

 Der gives ikke fortrydelsesret på behandlinger købt i vores webshop da abonnementløsningerne er skræddersyet til dig at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Ophavsret

l46ul91ik0radsuw5ms Grethe Smedegaard - Business & Mindset MentorJeg har ophavsret til alle materialer og billeder, som du kan rekvirere hos mig eller som jeg bruger til undervisning. Materialerne og billederne må derfor ikke videregives, kopieres eller benyttes af andre uden min godkendelse.

Kunde og privatlivspolitik

 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Happy Lifestyle, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Happy Lifestyle og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Happy Lifestyle har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Happy Lifestyle er: Grethe Smedegaard

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Happy Lifestyle har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@happylifestyle.dk.

Cookies
På https://happylifestyle.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://happylifestyle.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Happy Lifestyle’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

 Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

 Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: info@happylifestyle.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Disse handelsbetingelser er revideret d 1.3.2022

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HAPPY LIFESTYLE (B2B)

Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, forløb, produkter eller services fra Grethe Smedegaard.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Grethe Smedegaard, Thorslundvej 2B, 5000 Odense C. CVR nr. 42 83 30 89. Mail: info@happylifestyle.dk

Når du benytter siden www.happylifestyle.dk og de services, forløb, produkter og ydelser, der bliver udbudt derigennem, samtykker du automatisk til følgende:

Copyrightet indhold
Alt indhold (inkl. billeder) delt på happylifestyle.dk tilhører Grethe Smedegaard og er copyrightet, medmindre der er tale om indhold fra en tredjepart.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende online & fysiske forløb, Masterclasses, kurser samt sessioner, services og andre ydelser
1:1 forløb, online forløb, kurser, fysiske forløb, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding og køb af forløb, produkter, kurser, ydelser og aftale om opstart er endelige og kan ikke refunderes. Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse på forløbet / i samarbejdet og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke. Rate-betalingerne der ikke betales til tiden vil resultere i rykkere med renter. Betales disse ikke sendes sagen til inddrivelse i separat regi via inkasso, hvoraf de yderligere omkostninger afholdes af dig.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet i samarbejdsaftalen og aftalt ved hvert produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Grethe Smedegaard, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældende produkt inkl. de apps og værktøjer Grethe Smedegaard refererer til, inden du bekræfter aftale og køb.

Al handel og interageren med produkter, forløb og ydelser via Grethe Smedegaard og happylifestyle.dk sker på eget ansvar. Grethe Smedegaard kan ikke og giver ingen garantier for din evne til at opnå resultater, igennem Grethe Smedegaard´s strategier, metoder og undervisning.

Intet på denne side, nogen af Grethe Smedegaard´s websteder eller Grethe Smedegaard indhold er et løfte eller garanti for dine resultater (personligt og økonomisk). Ej heller gives der løfter eller garantier for dine resultater, når Grethe Smedegaard tilbyder forløb og produkter i samarbejde med andre.
Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater og ved dit køb af ydelser og produkter, har du accepteret, at Grethe Smedegaard (ej heller Grethe Smedegaard´s samarbejdspartnere) ikke holdes ansvarlig for dine beslutninger, handlinger eller resultater.

Rettigheder: Grethe Smedegaard – Happy Lifestyle, alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, ydelser samt online og fysiske forløb.

Ved køb af Grethe Smedegaard´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Grethe Smedegaard måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Grethe Smedegaard skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Grethe Smedegaard har handlet simpelt uagtsomt.

Kunder er til hver en tid altid 100% ansvarlige for, at opnå de resultater, de har modtaget Grethe Smedegaard´s undervisning i. Dette gælder online kurser/forløb, workshops samt 1:1 mentoring.

Fortrydelsesret
Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services samt 50% af projektopstart gældende:  1:1 forløb, online kurser & forløb, andre ydelser samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser
Grethe Smedegaard  har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Grethe Smedegaard forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Dette website ejes af Grethe Smedegaard – Happy Lifestyle, CVR: 41 88 12 08. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål
Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data
Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger
Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. fornavn og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder
Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte af dig via tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden / mine landing-pages eller andre steder på internettet.
 • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter og ydelser.
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
 • En af mine databehandlingssystemer (Lumant, Justwise, eller Mailerlite).

Behandlingsgrundlag
Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

 • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
 • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere
Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Zettle, stripe, Pensopay og Easypractice til betaling af produkter og ydelser
 • Lumant, Terapeut Booking og mailerlite til håndtering af booking og køb af produkter og e-mailnyhedsbreve.
 • Mailerlite til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring
Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af mine produkter og ydelser vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail (afmelding sker nederst i mailen).

Jeg har ved sign-up bokse tydeliggjort, at når man giver mig sin emailadresse, skriver man sig samtidig op til mit nyhedsbrev. Man kan altid afmelde sig i bunden af alle mine nyhedsbreve.

Jeg opbevarer emailadresser i Mailerlite som overholder GDPR’s retningslinjer.

Cookies
En cookie er en lille tekst-fil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i mine cookies, og de kan ikke indeholde virus.

De bruges til data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til markedsføring via Facebook adds.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: happylifestyle.dk

Lad os connecte her!

Grethe Smedegaard 

info@happylifestyle.dk

CVR 41881208

download Grethe Smedegaard - Business & Mindset Mentor

© 2024 Grethe Smedegaard – Happy Lifestyle
Privatlivspolitik  – Handelsbetingelser

kortlogoer Grethe Smedegaard - Business & Mindset Mentor